Wiemy jaka społeczna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcach. Od początku powstania firmy staramy się czynnie wspierać ważne inicjatywy.

Dotychczas pomogliśmy m.in.: – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy; – Forum Rzemieślników Piekarstwa.