Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie atrakcji turystycznej w miejscowości Uradz, na bazie istniejącej infrastruktury w okresie 08.04.2021 do 30.09.2023 oraz wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi pobytowej opartej o naturalne walory miejsca.
Cel będzie zrealizowany poprzez:
1. Rozbudowę dworku z początków XX wieku o restaurację oraz odtworzenie jego dawnego charakteru,
2. Stworzenie Muzeum Absurdu i Humoru na terenie byłego PGR,
3. Stworzenie innowacyjnych usług pobytowych, opartych o endogeniczne uwarunkowania miejsca,
4. Włączenie atrakcji do lokalnych szlaków turystycznych (szlak konny, pieszy). Powstanie 6 nowych stanowisk pracy (8 etatów całorocznych).
Efekty projektu:
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2,
Wielkość zatrudnienia – wzrost o 6,
Tworzenie nowej atrakcji turystycznej dla województwa zachodniopomorskiego. 
Wartość projektu:
6 611 540,92 zł, dofinansowanie 3 636 347,44 zł